Aktivt ejerskab styrker den gode ledelse

Kapitalfondenes aktive ejerskab er en ledelsesmodel, der kan bidrage til at udvikle og effektivisere virksomheder med et godt forretningsgrundlag og et attraktivt udviklingspotentiale. De bedste af kapitalfondene formår at styrke virksomhedens ledelse med netop de kompetencer, som knytter sig til god rådgivning og udviklende professionelt bestyrelsesarbejde.

For at være med til at eftervise dette i praksis, er jeg engageret i udviklingen af virksomheder i SMV segmentet gennem etablering af og deltagelse i Executive Capital, der investerer kompetent kapital og ledelse i attraktive virksomheder.

Et forpligtende fællesskab

​Executive Capital er et investeringspartnerskab, der primært investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Selskabet har en partnerkreds bestående af erfarne erhvervsfolk (kaldet Executives), der deltager aktivt i investeringer og i udviklingen af de enkelte virksomheder.


​Executive Capitals partnere har betragtelig ledelseserfaring og relevante spidskompetencer indenfor strategi- og virksomhedsudvikling. Executive Capital tilbyder derfor både kapital og strategisk ledelse til udviklingen af interessante virksomheder.

www.executivecapital.dk

Tlf.: 40 76 50 16   •  E-mail: nhp@nielsholgerpoulsen.com

​​