God ledelse begynder i bestyrelsen

Hvad enten der er tale om en ejerledet virksomhed eller en virksomhed, der ledes af en ansat topledelse, har direktionen behov for sparring og opfølgning fra professionelle sparringspartnere. En god måde at organisere dette på er gennem etablering af en professionel bestyrelse, der tilrettelægger sit virke efter anerkendte retningslinier.


Jeg tilbyder deltagelse i bestyrelsesarbejdet med de rettigheder og pligter, der følger heraf.

Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet er baseret på et mangeårigt virke som rådgiver for private og offentlige virksomheder. Jeg bidrager til at løfte overliggeren og effektivisere ledelsesprocesserne, også i selve bestyrelsen.

Niels Holger Poulsen er i øjeblikket engageret i følgende bestyrelser:

Tlf.: 40 76 50 16   •  E-mail: nhp@nielsholgerpoulsen.com

​​